Bible21Skutky28,16

Skutky 28:16

V Římě Pavel do­stal po­vo­lení byd­let v sou­kro­mí s vo­jákem, který ho hlídal.


Verš v kontexte

15 Když o nás us­lyše­li tamější bratři, vy­š­li nám na­pro­ti až k Appi­ově tržiš­ti a další ke Třem krčmám. Jakmi­le je Pavel uvi­děl, vzdal díky Bohu a nabyl od­vahy. 16 V Římě Pavel do­stal po­vo­lení byd­let v sou­kro­mí s vo­jákem, který ho hlídal. 17 Po třech dnech Pavel svo­lal místní ži­dov­ské před­sta­vené. Když se seš­li, ře­kl jim: „Bratři, ačko­li jsem se ni­jak ne­pro­vi­nil pro­ti naše­mu lidu ani pro­ti ot­cov­ským zvykům, byl jsem v Je­ruzalémě za­tčen a vy­dán Ří­manům.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

16 A keď sme vošli do Ríma, stot­ník od­dal väzňov hlav­nému veliteľovi, ale Pav­lovi bolo do­volené bývať osebe s vojakom, ktorý ho strážil.

Evanjelický

16 Keď sme vošli do Ríma, [stot­ník odo­vzdal väzňov veliteľovi po­sád­ky], Pav­lovi do­volili bývať samému s vojakom, ktorý ho strážil.

Ekumenický

16 Po príchode do Ríma Pav­lovi do­volili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil.

Bible21

16 V Římě Pavel do­stal po­vo­lení byd­let v sou­kro­mí s vo­jákem, který ho hlídal.

Bible21Skutky28,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček