Bible21Skutky2,42

Skutky 2:42

Zůstáva­li v apoštolském učení a ve spo­lečen­ství, v lámání chle­ba a v mod­lit­bách.


Verš v kontexte

41 Ti, kdo ochotně při­ja­li jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připo­ji­lo oko­lo tří tisíc li­dí. 42 Zůstáva­li v apoštolském učení a ve spo­lečen­ství, v lámání chle­ba a v mod­lit­bách. 43 Všech­ny na­plni­la po­svátná úcta a skrze apošto­ly se dělo mno­ho zázračných zna­mení.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

42 A zo­tr­vávali v učení apoštolov a v spoločnom b­rat­skom obcovaní a pri lámaní chleba a na mod­lit­bách.

Evanjelický

42 Títo zo­tr­vávali v apoštol­skom učení a v spoločen­stve, v lámaní chleba a na mod­lit­bách.

Ekumenický

42 Ne­us­tále sa venovali učeniu apoštolov, brat­skému spoločen­stvu, lámaniu chleba a mod­lit­bám.

Bible21

42 Zůstáva­li v apoštolském učení a ve spo­lečen­ství, v lámání chle­ba a v mod­lit­bách.

Bible21Skutky2,42

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček