Bible21Skutky2,40

Skutky 2:40

Do­svědčoval to ještě mno­ha jiný­mi slovy a vy­zýval je: „Zachraň­te se z to­ho­to zvráceného pokolení!“


Verš v kontexte

39 ne­boť to za­s­líbení platí pro vás a vaše po­tomky i pro všech­ny, kdo jsou dale­ko – ko­hoko­li po­vo­lá Hos­po­din, náš Bůh.“ 40 Do­svědčoval to ještě mno­ha jiný­mi slovy a vy­zýval je: „Zachraň­te se z to­ho­to zvráceného pokolení!“ 41 Ti, kdo ochotně při­ja­li jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připo­ji­lo oko­lo tří tisíc li­dí.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

40 A tiež aj inými viacerými slovami dôraz­ne svedčil a na­pomínal ich a hovoril: Za­chráňte sa od tohoto po­kolenia krivoľakého.

Evanjelický

40 Po­tom ešte mnohými inými slovami vy­dával svedec­tvo a na­pomínal ich hovoriac: Daj­te sa za­chrániť z toh­to skazeného po­kolenia!

Ekumenický

40 A ešte mnohými inými slovami ich za­prisahával a na­pomínal: Za­chráňte sa z tohto zvráteného po­kolenia!

Bible21

40 Do­svědčoval to ještě mno­ha jiný­mi slovy a vy­zýval je: „Zachraň­te se z to­ho­to zvráceného pokolení!“

Bible21Skutky2,40

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček