Bible21Skutky2,37

Skutky 2:37

Ta slova je za­sáh­la do srd­ce. Za­ča­li se Pet­ra a ostatních apošto­lů ptát: „Co má­me dělat, bratři?“


Verš v kontexte

36 Ať si je vše­chen lid Iz­rae­le jist, že Bůh uči­nil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!“ 37 Ta slova je za­sáh­la do srd­ce. Za­ča­li se Pet­ra a ostatních apošto­lů ptát: „Co má­me dělat, bratři?“ 38 „Čiň­te pokání,“ od­po­věděl Petr, „a každý se nech­te pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuště­ny hří­chy. I vy při­jmete dar Du­cha svatého,

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

37 A keď to počuli, boli hl­boko dojatí, až do srd­ca, a po­vedali Pet­rovi a os­tat­ným apoštolom: Čo máme robiť, mužovia bratia?

Evanjelický

37 Keď to počuli, bod­lo ich to v srd­ci, a po­vedali Pet­rovi a os­tat­ným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia?

Ekumenický

37 Keď to počuli, boli za­sia­hnutí v srdci a oslovili Pet­ra a os­tat­ných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť?

Bible21

37 Ta slova je za­sáh­la do srd­ce. Za­ča­li se Pet­ra a ostatních apošto­lů ptát: „Co má­me dělat, bratři?“

Bible21Skutky2,37

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček