Bible21Skutky2,29

Skutky 2:29

Bratři, o praot­ci Davi­dovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl po­chován – jeho hrob tu má­me dodneška!


Verš v kontexte

28 Ces­ty živo­ta jsi mi oznámil, ve své přítom­nosti mě sytíš radostí!‘ 29 Bratři, o praot­ci Davi­dovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl po­chován – jeho hrob tu má­me dodneška! 30 Jako pro­rok ale věděl, co mu Bůh za­s­lí­bil: přísahal mu, že na jeho trůn po­sadí jedno­ho z jeho vlastních po­tomků.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

29 Mužovia bratia! Pat­rí sa po­vedať vám pros­to a smele o pat­riar­chovi Dávidovi, že i zo­mrel, i po­chovali ho, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa.

Evanjelický

29 Mužovia, bratia! Môžem vám ot­vorene hovoriť o pat­riar­chovi Dávidovi, že umrel, po­chovali ho, a jeho hrob je až do dnešného dňa medzi na­mi.

Ekumenický

29 Muži, bratia! Môžem vám smelo po­vedať aj toto: Pat­riar­cha Dávid zo­mrel a bol po­chovaný; jeho hrob sa až do dnešného dňa na­chádza u nás.

Bible21

29 Bratři, o praot­ci Davi­dovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl po­chován – jeho hrob tu má­me dodneška!

Bible21Skutky2,29

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček