Bible21Skutky17,26

Skutky 17:26

Z jedno­ho člověka uči­nil ce­lé lid­stvo, aby ži­lo na ce­lém zem­ském po­vrchu. Vy­měřil jim určená ob­dobí a hranice je­jich živo­ta,


Verš v kontexte

25 ani si ne­dává lid­ský­ma ruka­ma sloužit, jako by něco po­tře­boval, pro­tože sám všem dává život i dech a všech­no. 26 Z jedno­ho člověka uči­nil ce­lé lid­stvo, aby ži­lo na ce­lém zem­ském po­vrchu. Vy­měřil jim určená ob­dobí a hranice je­jich živo­ta, 27 aby hleda­li Bo­ha, zda by se ho snad moh­li do­tknout a nalézt ho – ačko­li není dale­ko od žádného z nás.

späť na Skutky, 17

Príbuzné preklady Roháček

26 a učinil z jed­nej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vo­pred od­riadené časy a medze ich bývania,

Evanjelický

26 On urobil z jed­nej krvi všet­ky po­kolenia ľud­ské, aby obývali celý po­vrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich pre­bývania,

Ekumenický

26 On z jedného stvoril celé ľud­ské po­kolenie, aby obývalo celý po­vrch zeme, vy­medzil ľuďom čas a hranice bývania,

Bible21

26 Z jedno­ho člověka uči­nil ce­lé lid­stvo, aby ži­lo na ce­lém zem­ském po­vrchu. Vy­měřil jim určená ob­dobí a hranice je­jich živo­ta,

Bible21Skutky17,26

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček