Bible21Skutky15,6

Skutky 15:6

Apošto­lové a starší se tedy seš­li, aby tu věc zváži­li.


Verš v kontexte

5 Po­vsta­li však něk­teří věřící ze se­kty fa­ri­zeů a říka­li, že po­hané se mu­sí obřezávat a že se jim má přikázat, ať za­chovávají Mo­jžíšův zákon. 6 Apošto­lové a starší se tedy seš­li, aby tu věc zváži­li. 7 Po ve­likém do­ha­dování vstal Petr a pro­mlu­vil k nim: „Bratři! Sami ví­te, že Bůh z nás už dávno vy­bral mě, aby po­hané slyše­li slovo evange­lia z mých úst a uvěři­li.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

6 Vtedy sa sišli apoštolovia a starší, aby videli a uvážili o tej veci.

Evanjelický

6 Nato zišli sa apoštolovia a starší, aby uvažovali o tom.

Ekumenický

6 Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otáz­ku pre­skúmali.

Bible21

6 Apošto­lové a starší se tedy seš­li, aby tu věc zváži­li.

Bible21Skutky15,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček