Bible21Skutky1,7

Skutky 1:7

Od­po­věděl jim: „Není vaše věc znát ča­sy a do­by, které si Otec po­ne­chal ve své pravo­mo­ci.


Verš v kontexte

6 Ti, kdo s ním by­li, se ho ze­pta­li: „Pane, obnovíš už teď králov­ství Izraele?“ 7 Od­po­věděl jim: „Není vaše věc znát ča­sy a do­by, které si Otec po­ne­chal ve své pravo­mo­ci. 8 Při­jmete ale moc Du­cha svatého při­cházejícího na vás a bu­dete mý­mi svědky v Je­ruzalémě, v ce­lém Jud­s­ku, v Sa­maří a až na ko­nec světa.“

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A on im po­vedal: To nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jed­not­livé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlast­nej moci,

Evanjelický

7 Od­povedal im: Nie je vašou vecou po­znať časy a príhod­né chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou,

Ekumenický

7 On im od­povedal: Nie je vašou vecou po­znať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec.

Bible21

7 Od­po­věděl jim: „Není vaše věc znát ča­sy a do­by, které si Otec po­ne­chal ve své pravo­mo­ci.

Bible21Skutky1,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček