Bible21Skutky1,12

Skutky 1:12

Teh­dy se vrá­ti­li do Je­ruzalé­ma od Olivetské hory ležící po­blíž měs­ta – na vzdálenost so­botní ces­ty.


Verš v kontexte

11 a řek­li jim: „Co tu sto­jí­te a hledí­te k ne­bi, Ga­li­lej­ci? Ten­to Ježíš, který od vás byl vzat do ne­be, se vrátí právě tak, jak jste ho vi­dě­li odcházet.“ 12 Teh­dy se vrá­ti­li do Je­ruzalé­ma od Olivetské hory ležící po­blíž měs­ta – na vzdálenost so­botní ces­ty. 13 Když přiš­li, vy­stou­pi­li do horní místnosti do­mu, kde pobývali: Petr, Ja­kub, Jan, On­dřej, Fi­lip, To­máš, Bar­to­lo­měj, Ma­touš, Ja­kub (syn Alfeův), Ši­mon Zélot a Juda (syn Ja­ku­bův).

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Vtedy sa vrátili do Jeruzalema s vr­chu, zvaného Olivového, ktorý je blíz­ko Jeruzalema, na ces­tu sobot­ného dňa od neho.

Evanjelický

12 Po­tom sa vrátili do Jeruzalema z vr­chu Olivového, ktorý je blíz­ko Jeruzalema, vzdialený od neho na ces­tu sobot­ného dňa.

Ekumenický

12 Po­tom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blíz­ko Jeruzalema, vzdialený toľko, koľko je do­volené prej­sť v sobotu.

Bible21

12 Teh­dy se vrá­ti­li do Je­ruzalé­ma od Olivetské hory ležící po­blíž měs­ta – na vzdálenost so­botní ces­ty.

Bible21Skutky1,12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček