Bible21Rút1,9

Rút 1:9

Kéž vám obě­ma Hos­po­din dá nový do­mov a manžela.“ Políbila je na roz­loučenou, ale ony se hla­si­tě roz­pla­kaly.


Verš v kontexte

8 „Jděte,“ řek­la teh­dy obě­ma svým sna­chám, „vrať­te se do­mů ke svým matkám. Kéž je k vám Hos­po­din las­kav, jako jste vy byly las­kavé k našim mrt­vým i ke mně. 9 Kéž vám obě­ma Hos­po­din dá nový do­mov a manžela.“ Políbila je na roz­loučenou, ale ony se hla­si­tě roz­pla­kaly. 10 „Radě­ji půjde­me s te­bou k tvé­mu lidu,“ říkaly.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Hos­podin nech vám dá, aby ste našly od­počinok každá v dome svoj­ho muža! A boz­kala ich. Na to po­z­dvih­ly svoj hlas a plakaly.

Evanjelický

9 Nech vám Hos­podin dá náj­sť spočinutie, každej v dome jej manžela! Nato ich po­boz­kala, a ony sa hlas­no rozp­lakali.

Ekumenický

9 Nech každej z vás do­praje Hos­podin náj­sť si muža a spokoj­ný život v jeho dome. Po­tom ich po­boz­kala. Ony sa hlasito rozp­lakali.

Bible21

9 Kéž vám obě­ma Hos­po­din dá nový do­mov a manžela.“ Políbila je na roz­loučenou, ale ony se hla­si­tě roz­pla­kaly.

Bible21Rút1,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček