Bible21Římanům8,8

Římanům 8:8

Ti, kdo ži­jí v těle, se tedy Bohu lí­bit ne­mo­hou.


Verš v kontexte

7 Těles­né smýšlení je Bohu ne­přá­tel­ské, ne­boť není a ani nemůže být pod­dáno Boží­mu záko­nu. 8 Ti, kdo ži­jí v těle, se tedy Bohu lí­bit ne­mo­hou. 9 Pře­bývá-li však ve vás Boží Duch, pak neži­jete v těle, ale v Du­chu. Kdo nemá Kri­stova Du­cha, ten není je­ho.

späť na Římanům, 8

Príbuzné preklady Roháček

8 A tí, ktorí sú v tele, ne­môžu sa ľúbiť Bohu;

Evanjelický

8 Tí teda, čo sú v tele, ne­môžu sa páčiť Bohu.

Ekumenický

8 Tí, čo žijú v tele, ne­môžu sa páčiť Bohu.

Bible21

8 Ti, kdo ži­jí v těle, se tedy Bohu lí­bit ne­mo­hou.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček