Bible21Římanům8,17

Římanům 8:17

A jsme-li jeho dě­ti, pak jsme i dě­dicové, to­tiž dě­dicové Boží a spo­ludě­dicové Kri­stovi. Má­me-li tedy podíl na jeho utrpení, bu­de­me mít podíl i na jeho slávě.


Verš v kontexte

16 Sám Duch do­svědčuje naše­mu du­chu, že jsme Boží dě­ti. 17 A jsme-li jeho dě­ti, pak jsme i dě­dicové, to­tiž dě­dicové Boží a spo­ludě­dicové Kri­stovi. Má­me-li tedy podíl na jeho utrpení, bu­de­me mít podíl i na jeho slávě. 18 Mám to­tiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovna­telná se slávou, která se na nás má zjevit.

späť na Římanům, 8

Príbuzné preklady Roháček

17 A jest­li deťmi, tedy aj dedičmi, dedičmi Božími a spolu­dedičmi Kris­tovými; akže spolu tr­píme, aby sme aj spolu boli os­lávení.

Evanjelický

17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spolu­dedičia Kris­tovi, ak s Ním tr­píme, aby sme s Ním boli aj os­lávení.

Ekumenický

17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kris­tovi spolu­dedičia, aby sme, ak spolu tr­píme, boli spolu aj os­lávení.

Bible21

17 A jsme-li jeho dě­ti, pak jsme i dě­dicové, to­tiž dě­dicové Boží a spo­ludě­dicové Kri­stovi. Má­me-li tedy podíl na jeho utrpení, bu­de­me mít podíl i na jeho slávě.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček