Bible21Římanům8,10

Římanům 8:10

Je-li Kri­stus ve vás, pak je sice tělo kvů­li hří­chu mrt­vé, ale duch ži­je díky sprave­dlnosti.


Verš v kontexte

9 Pře­bývá-li však ve vás Boží Duch, pak neži­jete v těle, ale v Du­chu. Kdo nemá Kri­stova Du­cha, ten není je­ho. 10 Je-li Kri­stus ve vás, pak je sice tělo kvů­li hří­chu mrt­vé, ale duch ži­je díky sprave­dlnosti. 11 Pře­bývá-li ve vás Duch To­ho, který vzkřísil Ježíše z mrt­vých, pak Ten, který vzkřísil z mrt­vých Krista, obživí i vaše smr­telná tě­la svým Du­chem, který ve vás pře­bývá.

späť na Římanům, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕt­ve pre hriech, ale duch je život pre spraved­livosť.

Evanjelický

10 Ak je Kris­tus vo vás, tak je telo mŕt­ve pre hriech, ale duch je živý pre spravod­livosť.

Ekumenický

10 Ak však je Kris­tus vo vás, telo je mŕt­ve pre hriech, ale Duch je život pre spravod­livosť.

Bible21

10 Je-li Kri­stus ve vás, pak je sice tělo kvů­li hří­chu mrt­vé, ale duch ži­je díky sprave­dlnosti.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček