Bible21Římanům6,23

Římanům 6:23

Odměnou hří­chu je to­tiž smrt, ale Božím da­rem je věčný život v Kri­stu Ježíši, našem Pánu.


Verš v kontexte

21 Co jste mě­li z toho vše­ho, za co se teď stydí­te? Ve­dlo to jen ke smrti. 22 A co teď má­te z to­ho, že jste svo­bodní od hří­chu a slouží­te Bo­hu? Výsledkem vaše­ho po­svěcení je věčný život! 23 Odměnou hří­chu je to­tiž smrt, ale Božím da­rem je věčný život v Kri­stu Ježíši, našem Pánu.

späť na Římanům, 6

Príbuzné preklady Roháček

23 Lebo od­platou za hriech je sm­rť, ale darom Božím z milos­ti je večný život v Kris­tu Ježišovi, v našom Pánovi.

Evanjelický

23 Lebo od­mena za hriech je sm­rť, ale Božím darom milos­ti je večný život v Kris­tovi Ježišovi, Pánovi našom.

Ekumenický

23 Lebo mzdou hriechu je sm­rť a darom Božej milos­ti je večný život v Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi.

Bible21

23 Odměnou hří­chu je to­tiž smrt, ale Božím da­rem je věčný život v Kri­stu Ježíši, našem Pánu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček