Bible21Římanům3,22

Římanům 3:22

Boží sprave­dlnost, jež skrze ví­ru v Ježíše Krista při­chází ke všem, kdo věří. Není to­tiž roz­dílu:


Verš v kontexte

21 Nyní je však mimo Zákon zje­ve­na Boží sprave­dlnost, kte­rou Zákon i Pro­ro­ci do­svědčují – 22 Boží sprave­dlnost, jež skrze ví­ru v Ježíše Krista při­chází ke všem, kdo věří. Není to­tiž roz­dílu: 23 všich­ni zhřeši­li a chybí jim Boží sláva.

späť na Římanům, 3

Príbuzné preklady Roháček

22 avšak spraved­livosť to Božia skr­ze vieru Ježiša Kris­ta cieľom všet­kých a na všet­kých veriacich.

Evanjelický

22 a to spravod­livosť Božia z viery v Ježiša Kris­ta všet­kým veriacim; lebo niet roz­dielu:

Ekumenický

22 Božia spravod­livosť skr­ze vieru v Ježiša Kris­ta pre všet­kých, čo veria. Niet totiž roz­dielu,

Bible21

22 Boží sprave­dlnost, jež skrze ví­ru v Ježíše Krista při­chází ke všem, kdo věří. Není to­tiž roz­dílu:

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček