Bible21Římanům3,20

Římanům 3:20

Na základě skutků Záko­na před ním ne­bu­de osprave­dlněn nikdo; Zákon to­tiž přináší jen po­znání hří­chu.


Verš v kontexte

19 Ví­me, že coko­li Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Záko­nem, aby tak byla za­cpá­na každá ús­ta a aby byl ce­lý svět vy­sta­ven Boží­mu sou­du. 20 Na základě skutků Záko­na před ním ne­bu­de osprave­dlněn nikdo; Zákon to­tiž přináší jen po­znání hří­chu. 21 Nyní je však mimo Zákon zje­ve­na Boží sprave­dlnost, kte­rou Zákon i Pro­ro­ci do­svědčují –

späť na Římanům, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 pre­tože zo skut­kov zákona nebude ospravedl­nené pred ním ni­ktoré telo, lebo skr­ze zákon po­znanie hriechu.

Evanjelický

20 pre­tože zo skut­kov zákona nebude ospravedl­nený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je po­znanie hriechu.

Ekumenický

20 Pre­tože zo skut­kov zákona nebude pred ním ospravedl­nený nijaký človek. Veď zo zákona po­chádza po­znanie hriechu.

Bible21

20 Na základě skutků Záko­na před ním ne­bu­de osprave­dlněn nikdo; Zákon to­tiž přináší jen po­znání hří­chu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček