Bible21Přísloví30,9

Přísloví 30:9

abych tě přesy­cen ne­zra­di­la nikdy neře­kl: „Kdo je Hospodin?“ Též abych ne­kra­dl, jsa v nouzi, a Boží jméno netu­pil.


Verš v kontexte

8 Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bo­hatství ani chudobu. Syť mě pokr­mem tak, jak po­tře­bu­ji,
9 abych tě přesy­cen ne­zra­di­la nikdy neře­kl: „Kdo je Hospodin?“ Též abych ne­kra­dl, jsa v nouzi, a Boží jméno netu­pil.
10 Ne­o­sočuj ot­roka před jeho pánem, aby ti ne­zlořečil a abys ne­py­kal!

späť na Přísloví, 30

Príbuzné preklady Roháček

9 aby som sa ne­na­sýtil a nezap­rel a ne­povedal: Kto je Hos­podin? Alebo aby som ne­schudob­nel a ne­uk­radol a ne­siahol na meno svoj­ho Boha.

Evanjelický

9 aby som sa ne­presýtil a nezap­rel Ťa, aby som ne­povedal: Kto je Hos­podin? alebo aby som ne­schudob­nel a nek­radol, a tak ne­potupil meno svoj­ho Boha.

Ekumenický

9 aby som sa ne­presýtil, nezap­rel ťa a ne­povedal: Kto je Hos­podin? Aby som ne­schudob­nel a nek­radol a ne­zne­uc­til tak meno svoj­ho Boha.

Bible21

9 abych tě přesy­cen ne­zra­di­la nikdy neře­kl: „Kdo je Hospodin?“ Též abych ne­kra­dl, jsa v nouzi, a Boží jméno netu­pil.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček