Bible21Přísloví28,20

Přísloví 28:20

Věrného člověka požeh­nání zahrne, kdo spěchá zbo­hatnout, tre­s­tu ne­u­jde.


Verš v kontexte

19 Kdo ob­dělává po­le, na­sytí se chlebem, bídy se na­sytí, kdo honí vi­di­ny.
20 Věrného člověka požeh­nání zahrne, kdo spěchá zbo­hatnout, tre­s­tu ne­u­jde.
21 Stranit něko­mu jis­tě dob­ré není; i pro kus chle­ba se mno­hý pro­viní.

späť na Přísloví, 28

Príbuzné preklady Roháček

20 Ver­ný človek dosiah­ne mnoho rôz­neho požeh­nania; ale ten, kto sa ponáhľa zbohat­núť, nebude bez viny.

Evanjelický

20 Ver­ný muž bude hoj­ne požeh­naný, ale trest ne­minie toho, kto chce rých­lo zbohat­núť.

Ekumenický

20 Spoľah­livý človek bude za­hr­nutý požeh­naním, ale toho, kto chce rých­le zbohat­núť, ne­minie trest.

Bible21

20 Věrného člověka požeh­nání zahrne, kdo spěchá zbo­hatnout, tre­s­tu ne­u­jde.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček