Bible21Přísloví27,12

Přísloví 27:12

Roz­vážný vi­dí hroz­bu a vy­hne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to do­platí.


Verš v kontexte

11 Po­těš mé srd­ce, synu, a buď moudrý, ať mám co od­po­vědět na cizí urážky.
12 Roz­vážný vi­dí hroz­bu a vy­hne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to do­platí.
13 Vez­mi plášť to­mu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vez­mi si zástavu.

späť na Přísloví, 27

Príbuzné preklady Roháček

12 Opatr­ný vidiac zlé skryje sa; hlupáci prej­dúc zamiešajú sa a pykajú.

Evanjelický

12 Opatr­ný vidí nešťas­tie a skryje sa, pros­tí však idú ďalej a pykajú za to.

Ekumenický

12 Roz­vážny človek vidí nebez­pečen­stvo a skryje sa, ne­skúsení do­plácajú na to, že idú ďalej.

Bible21

12 Roz­vážný vi­dí hroz­bu a vy­hne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to do­platí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček