Bible21Přísloví27,10

Přísloví 27:10

Svého ani ot­cova pří­te­le neopouštěj. Do domu svého bra­t­ra ne­choď v ne­s­názích – lepší je blízký sou­sed než bra­tr vzdálený!


Verš v kontexte

9 Olej a ka­di­dlo ob­lažují srdce, přítel je vítanější než vlastní úsu­dek.
10 Svého ani ot­cova pří­te­le neopouštěj. Do domu svého bra­t­ra ne­choď v ne­s­názích – lepší je blízký sou­sed než bra­tr vzdálený!
11 Po­těš mé srd­ce, synu, a buď moudrý, ať mám co od­po­vědět na cizí urážky.

späť na Přísloví, 27

Príbuzné preklady Roháček

10 Svoj­ho priateľa a priateľa svoj­ho otca ne­opus­ti, ale nevchádzaj do domu svoj­ho brata v deň svoj­ho nešťas­tia; lepší je blíz­ky súsed ako ďaleký brat.

Evanjelický

10 Svoj­ho priateľa, ani priateľa svoj­ho otca ne­opúšťaj, nechoď do domu brata v deň svoj­ho nešťas­tia, lebo lepší je blíz­ky sused ako ďaleký brat.

Ekumenický

10 Ne­opúšťaj svoj­ho priateľa ani priateľa svoj­ho ot­ca, keď ťa však stih­ne nešťas­tie, nechoď do príbyt­ku svoj­ho brata, lebo lepší je blíz­ky sused než vzdialený brat.

Bible21

10 Svého ani ot­cova pří­te­le neopouštěj. Do domu svého bra­t­ra ne­choď v ne­s­názích – lepší je blízký sou­sed než bra­tr vzdálený!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček