Bible21Přísloví21,6

Přísloví 21:6

Pokla­dy zís­kané lživý­mi řeč­mijsou po­mí­jivá marnost, smr­telná past.


Verš v kontexte

5 Plá­ny pracovi­tých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chu­do­bu.
6 Pokla­dy zís­kané lživý­mi řeč­mijsou po­mí­jivá marnost, smr­telná past.
7 Da­re­báci bu­dou smeteni vlastní krutostí; konat sprave­dlnost to­tiž odmít­li.

späť na Přísloví, 21

Príbuzné preklady Roháček

6 Po­klady, na­hromadené lživým jazykom, sú po­minuteľnou már­nosťou tých, ktorí hľadajú sm­rť.

Evanjelický

6 Kto zís­kava po­klady lživým jazykom, ženie sa za ván­kom a za osíd­lom smr­ti.

Ekumenický

6 Po­klady zís­kané falošným jazykom sú pr­chavou parou pre tých, čo hľadajú sm­rť.

Bible21

6 Pokla­dy zís­kané lživý­mi řeč­mijsou po­mí­jivá marnost, smr­telná past.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček