Bible21Přísloví12,6

Přísloví 12:6

Slova da­re­báků jsou smr­telná léčka, poctivé vy­svo­bodí je­jich řeč.


Verš v kontexte

5 Úmys­ly po­ctivých jsou spravedlivé, rady da­re­báků však zákeřné.
6 Slova da­re­báků jsou smr­telná léčka, poctivé vy­svo­bodí je­jich řeč.
7 Když da­re­báci padnou, je s nimi konec, dům sprave­dlivých ale ob­sto­jí.

späť na Přísloví, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 Slová bez­božníkov sú na­strojené úkladiť kr­vi; a ús­ta úp­rim­ných? Tie ich vy­trh­nú zo zlého.

Evanjelický

6 Slová bez­božných sú kr­vavé ú­klady, ale statočných za­chraňujú ich ús­ta.

Ekumenický

6 Slová bez­božníkov strieh­nu po živote, kým ús­ta statočných sú im na zá­chranu.

Bible21

6 Slova da­re­báků jsou smr­telná léčka, poctivé vy­svo­bodí je­jich řeč.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček