Bible21Přísloví12,21

Přísloví 12:21

Sprave­dlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí.


Verš v kontexte

20 Zlo­my­s­lní mají v srd­ci jen faleš, mírumilovní ži­jí v ra­dosti.
21 Sprave­dlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí.
22 Pro­lhané rty se Hos­po­di­nu hnusí, kdo ži­jí v prav­dě, ti jej po­těší.

späť na Přísloví, 12

Príbuzné preklady Roháček

21 Ne­prihodí sa spraved­livému nijaká zlá vec; ale bez­božníci budú pl­ní zlého.

Evanjelický

21 Ne­prihodí sa spravod­livým nijaké nešťas­tie, ale bez­božní sú pl­ní po­hrôm.

Ekumenický

21 Spravod­livému sa ne­prihodí nijaká ne­právosť, bez­božníci však za­kúsia zlo.

Bible21

21 Sprave­dlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček