Bible21Přísloví1,7

Přísloví 1:7

Klíčem k po­znání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák po­hrdá.


Verš v kontexte

6 jak po­ro­zumět ús­lovím a jinotajům, rčením mudrců a je­jich hádankám.
7 Klíčem k po­znání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák po­hrdá.
8 Po­s­lou­chej, synu můj, ot­covo poučení, od matčiných po­kynů se ne­vzdaluj.

späť na Přísloví, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Bázeň Hos­podinova je počiatkom známos­ti; múd­rosťou a kázňou po­hŕdajú bláz­ni.

Evanjelický

7 Bázeň pred Hos­podinom je počiat­kom po­znania; bláz­ni po­hŕdajú múd­rosťou a kázňou.

Ekumenický

7 Bázeň pred Hos­podinom je začiat­kom po­znania, múd­rosťou a výchovou len bláz­ni po­hŕdajú.

Bible21

7 Klíčem k po­znání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák po­hrdá.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček