Bible21Pláč5

Pláč

Navrať nás k sobě!1 Vzpo­meň si, Hos­po­di­ne, jak jsme dopadli, dobře se podívej na naši hanbu: 2 Naše dě­dictví připadlo cizím, naše domy patří cizákům! 3 Jsme si­rot­ci, přiš­li jsme o otce, z našich ma­tek jsou teď vdovy. 4 Vlastní vodu pi­je­me za peníze, za své dříví mu­sí­me pla­tit. 5 S pronásledova­te­li v zá­de­chdře­me, zba­veni odpočinku. 6 Tře­se­me si ru­kou s Egyp­te­mi s Asýri­í – kvů­li chle­bu. 7 Naši ot­cové hřeši­li; jsou pryča my ne­se­me je­jich trest. 8 Panují nad ná­mi ot­ro­cia nikdo ne­u­volní je­jich pěst. 9 Jde nám o život, když přináší­me chlé­bo­hroženi mečem v pustém kra­ji. 10 Kůže nám hoří jako pe­cho­rečkou z hla­dovění. 11 Si­on­ské že­ny byly znásilněnytak jako pan­ny ve měs­tech Ju­dových. 12 Naše vel­može nám pověsili, ke starcům úctu nemě­li! 13 Mlá­den­ci roz­táčejí mlýn, chlapci klopý­tají pod dřívím. 14 Starci už v branách nesedí, mládenci do­z­píva­li. 15 Utich­lo naše bujaré veselí, tanec se změnil v truch­lení. 16 Ko­ru­na spadla z naší hlavy;běda nám, že jsme hřeši­li! 17 Srd­ce nám nad tím usedá, potemněly nám nad tím oči – 18 že z hory Sion zby­la pustina, že se tam honí lišky! 19 Ty, Hos­po­di­ne, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všech­ny ča­sy. 20 Pro­č na nás nikdy nepomyslíš? To nás opustíš navž­dy? 21 Navrať nás k sobě, Hos­po­di­ne, ať se vrátíme! Obnov naše dny, ať jsou jako dřív! 22 Ane­bo jsi nás už za­vr­hl úplně? Rozhněval ses na nás přespří­liš?

Bible21Pláč5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček