Bible21Pláč1,9

Pláč 1:9

Na jejích sukních špí­na ulpěla, nestarala se, co bude pak. Neuvěřitelný byl její páda nikde žádná útěcha. Pohleď, Hos­po­di­ne, na mé trápení – ne­pří­tel zvítězil!


Verš v kontexte

8 Dce­ra je­ruzalém­ská hroz­ně hřešila, stala se nečistou. Každý cti­tel jí teď pohrdá, když vi­dí její nahotu, a ona za­tím sténá, hanbou za­krývá si tvář. 9 Na jejích sukních špí­na ulpěla, nestarala se, co bude pak. Neuvěřitelný byl její páda nikde žádná útěcha. Pohleď, Hos­po­di­ne, na mé trápení – ne­pří­tel zvítězil! 10 Na vše, co jí bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její sva­tyněvtrh­li po­hané – ­ti, o kterých jsi nařídil: „Do tvého shro­máždění nesmějí!“

späť na Pláč, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Teth. Jej nečis­tota je na jej podol­koch; ne­pamätala na svoj koniec a pre­to kles­la pred­iv­ne, hlboko; ne­má ni­koho, kto by ju potešil. Vidz, ó, Hos­podine, moje trápenie, lebo sa veličí ne­priateľ.

Evanjelický

9 Jeho nečis­tota je na jeho podol­koch, ne­pomys­lel na svoju budúc­nosť. Podiv­ným spôsobom klesol, a ni­kto ho ne­poteší. Hos­podine, po­zri na moju biedu, lebo ne­priateľ tri­um­fuje.

Ekumenický

9 Poškvr­na lip­ne na ob­rube jeho rúcha, ne­pamätal na svoj koniec. Na­podiv klesol. Niet toho, kto by ho po­tešil. Po­zri, Hos­podin, na moju biedu, lebo ne­priateľ sa vy­vyšuje. (jod)

Bible21

9 Na jejích sukních špí­na ulpěla, nestarala se, co bude pak. Neuvěřitelný byl její páda nikde žádná útěcha. Pohleď, Hos­po­di­ne, na mé trápení – ne­pří­tel zvítězil!

Bible21Pláč1,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček