Bible21Pláč1,8

Pláč 1:8

Dce­ra je­ruzalém­ská hroz­ně hřešila, stala se nečistou. Každý cti­tel jí teď pohrdá, když vi­dí její nahotu, a ona za­tím sténá, hanbou za­krývá si tvář.


Verš v kontexte

7 Ve dnech trápení a blouděníD­ce­ra je­ruzalém­ská vzpo­míná­na všech­ny poklady, jež kdy­si mívala. Když její lid pa­dal ru­kou sokaa nikdo nešel na pomoc, nepřítel se tenkrát díva­la smál se nad tou záhu­bou. 8 Dce­ra je­ruzalém­ská hroz­ně hřešila, stala se nečistou. Každý cti­tel jí teď pohrdá, když vi­dí její nahotu, a ona za­tím sténá, hanbou za­krývá si tvář. 9 Na jejích sukních špí­na ulpěla, nestarala se, co bude pak. Neuvěřitelný byl její páda nikde žádná útěcha. Pohleď, Hos­po­di­ne, na mé trápení – ne­pří­tel zvítězil!

späť na Pláč, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Cheth. Ťažko hrešila dcéra Jeruzalema, pre­to sa stala nečis­tou odlúčenou; všet­ci, ktorí ju ctili, opo­vr­hujú ňou, pre­tože vidia jej na­hotu. Aj ona vzdychá a ob­rátila sa naz­pät.

Evanjelický

8 Jeruzalem sa ťažko pre­hrešil, pre­to sa stal ošk­livým; všet­ci, čo ho ctili, opo­vr­hujú ním, lebo videli jeho na­hotu; on sám vzdychá a ob­rátil sa na­späť.

Ekumenický

8 Pri­veľmi hrešil Jeruzalem, pre­to sa stal nečis­tým. Všet­ci jeho ctitelia ním po­hŕdajú, lebo videli jeho na­hotu. On sám narieka a od­vracia sa. (tét)

Bible21

8 Dce­ra je­ruzalém­ská hroz­ně hřešila, stala se nečistou. Každý cti­tel jí teď pohrdá, když vi­dí její nahotu, a ona za­tím sténá, hanbou za­krývá si tvář.

Bible21Pláč1,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček