Bible21Pláč1,4

Pláč 1:4

Osiře­lé jsou ces­ty na Sion, nikdo už nejde na slavnost. Jeho brá­ny pustě zejí, jeho kněží sténají, jeho pan­ny mají smu­tek – Si­o­nu je tak hořce!


Verš v kontexte

3 Juda ode­šel do vy­hnan­stvíponížen krutou porobou. Přebývá mezi po­hanya nemá, kde by spočinul. Všichni, kdo ho pronásledovali, ho do­stih­li v jeho sevření. 4 Osiře­lé jsou ces­ty na Sion, nikdo už nejde na slavnost. Jeho brá­ny pustě zejí, jeho kněží sténají, jeho pan­ny mají smu­tek – Si­o­nu je tak hořce! 5 Jeho pro­tivníci triumfují, nepřátelé mají zdar. Hospodin to­tiž Je­ruzalém ranilkvů­li mno­ha jeho nevěrám. Do za­jetí šly i dě­ti – ne­pří­tel si je vzal!

späť na Pláč, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Daleth. Ces­ty d­céry Siona smut­né, pre­tože niet tých, ktorí by prišli na sláv­nosť. Všet­ky jej brány spust­lé. Jej kňazi vzdychajú. Jej pan­ny sú strápené, a ona sama je pl­ná hor­kos­ti.

Evanjelický

4 Ces­ty Si­ona trúch­lia, lebo ni­kto ne­prichádza k sviat­kom. Spus­tošené sú všet­ky jeho brány, vzdychajú jeho kňazi. Jeho pan­ny smútia, a on len tr­p­kosť cíti.

Ekumenický

4 Ces­ty Si­ona smútia, keď ni­kto ne­prichádza na sviat­ky. Všet­ky jeho brány sú zničené, kňazi bedákajú, jeho pan­ny sú za­rmútené, zo­stala mu len tr­p­kosť. (hé)

Bible21

4 Osiře­lé jsou ces­ty na Sion, nikdo už nejde na slavnost. Jeho brá­ny pustě zejí, jeho kněží sténají, jeho pan­ny mají smu­tek – Si­o­nu je tak hořce!

Bible21Pláč1,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček