Bible21Pláč1,19

Pláč 1:19

Vo­la­la jsem své milence, ti mě však zradili. Moji kněží i mí stařeši­novéve městě pomřeli, když že­bra­li o něco k jídlu, aby se udrže­li naživu.


Verš v kontexte

18 Hos­po­din je ale v právu, vždyť jsem se vze­pře­la jeho příkazům. Poslyšte, všech­ny národy, pohleďte na mé trápení: Mé pan­ny i mí mlá­den­ci­mu­se­li jít do za­jetí. 19 Vo­la­la jsem své milence, ti mě však zradili. Moji kněží i mí stařeši­novéve městě pomřeli, když že­bra­li o něco k jídlu, aby se udrže­li naživu. 20 Po­hleď, Hos­po­di­ne, na mé úzkosti, jak se mi chvějí útroby! Srdce mi buší v prsounad mo­jí hroz­nou vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají hla­dy!

späť na Pláč, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Khof. Volala som na svojich milov­níkov; oklamali ma. Moji kňazi a moji star­ci po­mreli v mes­te, keď si hľadali po­krm, aby občer­stvili svoju dušu.

Evanjelický

19 Volal som na tých, čo ma milovali, ale tí ma pod­vied­li. Moji kňazi a starší za­hynuli v mes­te, keď si hľadali po­travu, aby ukojili hlad.

Ekumenický

19 Volala som na svojich milen­cov, tí ma však zradili. Moji kňazi a starší za­hynuli v meste, keď hľadali po­krm, aby si za­chránili život. (réš)

Bible21

19 Vo­la­la jsem své milence, ti mě však zradili. Moji kněží i mí stařeši­novéve městě pomřeli, když že­bra­li o něco k jídlu, aby se udrže­li naživu.

Bible21Pláč1,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček