Bible21Pláč1,18

Pláč 1:18

Hos­po­din je ale v právu, vždyť jsem se vze­pře­la jeho příkazům. Poslyšte, všech­ny národy, pohleďte na mé trápení: Mé pan­ny i mí mlá­den­ci­mu­se­li jít do za­jetí.


Verš v kontexte

17 Sion své ruce vztahuje, chybí mu těšitel. Hospodin vzbu­dil pro­ti Jáko­bovivšech­ny ne­přá­te­le z okolí; Jeruzalém je mezi ni­mi­ja­ko nečis­tý. 18 Hos­po­din je ale v právu, vždyť jsem se vze­pře­la jeho příkazům. Poslyšte, všech­ny národy, pohleďte na mé trápení: Mé pan­ny i mí mlá­den­ci­mu­se­li jít do za­jetí. 19 Vo­la­la jsem své milence, ti mě však zradili. Moji kněží i mí stařeši­novéve městě pomřeli, když že­bra­li o něco k jídlu, aby se udrže­li naživu.

späť na Pláč, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Tsadé. Hos­podin je spraved­livý, lebo som sa protivila jeho ús­tam. Nože počuj­te, všet­ky národy, a vidz­te moju bolesť! Moje pan­ny a moji mláden­ci od­išli do zajatia!

Evanjelický

18 Hos­podin je v práve, lebo som sa priečil Jeho slovu. Počuj­te, všet­ky národy, a hľaďte na moju bolesť; moje pan­ny a moji mláden­ci od­išli do zajatia.

Ekumenický

18 Hos­podin je spravod­livý, lebo som sa vzop­rela jeho slovu. Nuž, počuj­te všet­ky národy a po­zrite na moju bolesť — moje pan­ny a moji mláden­ci išli do zajatia. (kóf)

Bible21

18 Hos­po­din je ale v právu, vždyť jsem se vze­pře­la jeho příkazům. Poslyšte, všech­ny národy, pohleďte na mé trápení: Mé pan­ny i mí mlá­den­ci­mu­se­li jít do za­jetí.

Bible21Pláč1,18

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček