Bible21Pláč1,17

Pláč 1:17

Sion své ruce vztahuje, chybí mu těšitel. Hospodin vzbu­dil pro­ti Jáko­bovivšech­ny ne­přá­te­le z okolí; Jeruzalém je mezi ni­mi­ja­ko nečis­tý.


Verš v kontexte

16 To pro­to nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo by mě potěšil, kdo by mi život navrátil. Mé dě­ti zůstaly opuště­ny – ne­pří­tel zvítězil. 17 Sion své ruce vztahuje, chybí mu těšitel. Hospodin vzbu­dil pro­ti Jáko­bovivšech­ny ne­přá­te­le z okolí; Jeruzalém je mezi ni­mi­ja­ko nečis­tý. 18 Hos­po­din je ale v právu, vždyť jsem se vze­pře­la jeho příkazům. Poslyšte, všech­ny národy, pohleďte na mé trápení: Mé pan­ny i mí mlá­den­ci­mu­se­li jít do za­jetí.

späť na Pláč, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Pe. D­céra Siona rozp­res­tiera svoje ruky; ne­má ni­koho, kto by ju potešil. Hos­podin pri­kázal o Jakobovi vôkol neho jeho protiv­níkom, aby ho sovreli. D­céra Jeruzalema je ako nečistá, od­delená pre svoj neduh, medzi nimi.

Evanjelický

17 Sion vzpína ruky, ni­kto ho ne­potešuje. Hos­podin vy­zval proti Jákobovi jeho protiv­níkov vôkol neho. Jeruzalem stal sa ošk­livosťou upro­stred nich.

Ekumenický

17 Vy­stiera Sion svoje ruky, nik ho ne­poteší. Hos­podin vy­dal roz­kaz proti Jákobovi a všet­kým jeho okolitým protiv­níkom; Jeruzalem je medzi nimi ako poškvr­na. (cádé)

Bible21

17 Sion své ruce vztahuje, chybí mu těšitel. Hospodin vzbu­dil pro­ti Jáko­bovivšech­ny ne­přá­te­le z okolí; Jeruzalém je mezi ni­mi­ja­ko nečis­tý.

Bible21Pláč1,17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček