Bible21Pláč1,16

Pláč 1:16

To pro­to nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo by mě potěšil, kdo by mi život navrátil. Mé dě­ti zůstaly opuště­ny – ne­pří­tel zvítězil.


Verš v kontexte

15 Hos­po­din po­hr­dl vše­mi hrdiny, kteří jsou v mých zdech. Vojsko pro­ti mně shromáždil, aby roz­drtil mé mládence. Hospodin šlapal v lisu­panen­skou dce­ru Ju­du! 16 To pro­to nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo by mě potěšil, kdo by mi život navrátil. Mé dě­ti zůstaly opuště­ny – ne­pří­tel zvítězil. 17 Sion své ruce vztahuje, chybí mu těšitel. Hospodin vzbu­dil pro­ti Jáko­bovivšech­ny ne­přá­te­le z okolí; Jeruzalém je mezi ni­mi­ja­ko nečis­tý.

späť na Pláč, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Ajin. Pre tie veci ja plačem. Moje oko, moje oko tečie vodami, lebo je ďaleko odo mňa ten, ktorý by po­tešil, ten, ktorý by občer­stvil moju dušu. Moji synovia sú vy­pus­tošení, lebo sa zmohol ne­priateľ.

Evanjelický

16 Nad tým­to plačem, moje oko sa rozp­lýva v sl­zách, lebo sa vzdialil odo mňa ten, čo po­tešuje, ten, čo mi upokojí dušu. Moje deti sú opus­tené, lebo ne­priateľ zvíťazil.

Ekumenický

16 Toto oplakávam, moje oči ronia sl­zy, lebo ďaleko odo mňa je tešiteľ, čo by upokojil moju dušu. Moji synovia sú zdesení, lebo ne­priateľ zmoc­nel. (pé)

Bible21

16 To pro­to nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo by mě potěšil, kdo by mi život navrátil. Mé dě­ti zůstaly opuště­ny – ne­pří­tel zvítězil.

Bible21Pláč1,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček