Bible21Pláč1,11

Pláč 1:11

Vše­chen její lid sténáa že­brá o chleba. Své drahé dali za něco k jídlu, aby se udrže­li naživu. Pohleď, Hos­po­di­ne, jen se podívej, v jaké jsem hroz­né po­tupě!


Verš v kontexte

10 Na vše, co jí bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její sva­tyněvtrh­li po­hané – ­ti, o kterých jsi nařídil: „Do tvého shro­máždění nesmějí!“ 11 Vše­chen její lid sténáa že­brá o chleba. Své drahé dali za něco k jídlu, aby se udrže­li naživu. Pohleď, Hos­po­di­ne, jen se podívej, v jaké jsem hroz­né po­tupě! 12 Není to pro vás vůbec nic, všichni, kdo pro­chází­te kolem? Jen se podívej­te, pohleďte, zda je bo­lest podobná té, kte­rou trpím, kterou mě ranil Hos­po­dinv den, kdy se roz­lí­til.

späť na Pláč, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Kaf. Všetok jej ľud vzdychá; hľadajú chlieb; dávajú svoje vzác­ne veci za po­krm, aby občer­stvili dušu. Vidz, ó, Hos­podine, a hľaď, že som znevážená!

Evanjelický

11 Všetok jeho ľud vzdychá, hľadajúc chlieb; čo mal vzác­ne, predal za po­krm, aby si za­choval život. Po­zri, Hos­podine, a po­hliad­ni, lebo som v opo­vr­hnutí.

Ekumenický

11 Všetok jeho ľud stená, hľadá chlieb, všet­ky cen­nos­ti ponúka za po­krm, aby si za­choval život. Po­zri, Hos­podin, všim­ni si, že som znevážený. (lámed)

Bible21

11 Vše­chen její lid sténáa že­brá o chleba. Své drahé dali za něco k jídlu, aby se udrže­li naživu. Pohleď, Hos­po­di­ne, jen se podívej, v jaké jsem hroz­né po­tupě!

Bible21Pláč1,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček