Bible21Píseň písní8,12

Píseň písní 8:12

Má vi­nice je ale jenom má! Měj si, Šalo­mou­ne, ten tisíc svůj – dvě stě z něj mu­síš dát hlídačům!


Verš v kontexte

11 Vi­nici měl Šalo­moun v Baal-ha­mo­nua tu vi­nici pro­najal vinařům. Za její úro­du každý z ni­chod­vádět mu­sel tisíc stříbrných.
12 Má vi­nice je ale jenom má! Měj si, Šalo­mou­ne, ten tisíc svůj – dvě stě z něj mu­síš dát hlídačům!
13 Ty, jež pro­dléváš v zahradách, mí druhové touží us­lyšet tvůj hlas. Kéž ho us­lyším právě já!

späť na Píseň písní, 8

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale moja vinica, ktorú ja mám, je predo mnou. Ten tisíc nech je tebe, Šalamúne, a dve­sto tým, ktorí strážia jej ovocie.

Evanjelický

12 Moja vinica je predo mnou! Nechaj si svojich tisíc, Šalamún, a dve­sto tým, čo strážia jej ovocie.

Ekumenický

12 Moju vinicu, tú, čo mi pat­rí, mám pred sebou. Šalamún, nechaj si svojich tisíc i dve­sto pre strážcov jeho ovocia.

Bible21

12 Má vi­nice je ale jenom má! Měj si, Šalo­mou­ne, ten tisíc svůj – dvě stě z něj mu­síš dát hlídačům!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček