Bible21Píseň písní4,14

Píseň písní 4:14

s nar­dem a šafránem, s puškvorcem a skořicí, se vše­li­jakým kořením, s myr­hou a aloía nej­lepší­mi balzámy.


Verš v kontexte

13 Tvé údy jsou sa­dem jab­loní granátovýchs rozkošným ovocem, s henou a nar­dem,
14 s nar­dem a šafránem, s puškvorcem a skořicí, se vše­li­jakým kořením, s myr­hou a aloía nej­lepší­mi balzámy.
15 Jsi pra­men za­hradní, studnice živých vod, bys­tři­na proudící z li­banon­ských hor!

späť na Píseň písní, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 nar­du a šaf­ranu, voňavej trsti a škorice s každým stromovím, vydávajúcim kadivo, myrr­hy a aloe so všet­kými naj­výbor­nejšími vecami voňavými.

Evanjelický

14 Nard a šaf­rán, von­ná tr­sť a škorica so všet­kými kadid­lovými drevinami, myr­ha a aloe i všet­ky pre­vzác­ne bal­zamy.

Ekumenický

14 nar­dom a šaf­ranom, pušk­vor­com a škoricou, so všet­kými kadid­lovými drevinami, myr­hou a alo­ou, naj­lepšími z balzamových kríkov.

Bible21

14 s nar­dem a šafránem, s puškvorcem a skořicí, se vše­li­jakým kořením, s myr­hou a aloía nej­lepší­mi balzámy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček