Bible21Ozeáš1,7

Ozeáš 1:7

Nad do­mem Judy se ale smi­lu­ji a za­chráním je – niko­li ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či jezd­ce, ale skrze Hos­po­di­na, je­jich Boha.“


Verš v kontexte

6 Go­mer pak poča­la znovu a po­ro­di­la dce­ru. Hos­po­din Ozeášovi ře­kl: „­Dej jí jméno Lo-ru­cha­ma, Ne­mi­lovaná. Už se to­tiž nad do­mem Iz­rae­le ne­smi­lu­ji; víckrát už jim ne­odpustím. 7 Nad do­mem Judy se ale smi­lu­ji a za­chráním je – niko­li ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či jezd­ce, ale skrze Hos­po­di­na, je­jich Boha.“ 8 Jakmi­le Go­mer odko­ji­la Lo-ru­cha­mu, znovu poča­la a po­ro­di­la sy­na.

späť na Ozeáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale sa zľutujem nad domom Júdovým a za­chránim ich Hos­podinom, ich Bohom, a nezach­ránim ich lučišťom ani mečom ani voj­nou, koňmi alebo jazd­cami.

Evanjelický

7 Dom Júdov však omilos­tím a za­chránim ho skr­ze Hos­podina, ich Boha. Ale ich nezach­ránim lukom, ani mečom a voj­nou, ani koňmi a jazd­cami.

Ekumenický

7 Nad domom Júdu sa však zľutujem a prídem im na po­moc ako Hos­podin, ich Boh, ale nie s lukom a mečom ani s koňmi so záp­rahom, teda nie bojom.

Bible21

7 Nad do­mem Judy se ale smi­lu­ji a za­chráním je – niko­li ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či jezd­ce, ale skrze Hos­po­di­na, je­jich Boha.“

Bible21Ozeáš1,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček