Bible21Ozeáš1,6

Ozeáš 1:6

Go­mer pak poča­la znovu a po­ro­di­la dce­ru. Hos­po­din Ozeášovi ře­kl: „­Dej jí jméno Lo-ru­cha­ma, Ne­mi­lovaná. Už se to­tiž nad do­mem Iz­rae­le ne­smi­lu­ji; víckrát už jim ne­odpustím.


Verš v kontexte

5 Toho dne zlo­mím luk Iz­rae­le v údo­lí Jizreel.“ 6 Go­mer pak poča­la znovu a po­ro­di­la dce­ru. Hos­po­din Ozeášovi ře­kl: „­Dej jí jméno Lo-ru­cha­ma, Ne­mi­lovaná. Už se to­tiž nad do­mem Iz­rae­le ne­smi­lu­ji; víckrát už jim ne­odpustím. 7 Nad do­mem Judy se ale smi­lu­ji a za­chráním je – niko­li ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či jezd­ce, ale skrze Hos­po­di­na, je­jich Boha.“

späť na Ozeáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A zase počala a porodila dcéru. A riekol mu: Na­zvi jej meno: Ló-rucháma, lebo sa už viacej nezľutujem nad domom Iz­raelovým, aby som im niečo od­pus­til.

Evanjelický

6 Po­tom znova počala a porodila dcéru. I riekol mu: Daj jej meno Lórucháma , lebo už viac ne­omilos­tím dom Iz­raela a už im viac ne­od­pus­tím.

Ekumenický

6 Po­tom opäť počala a porodila dcéru. Daj jej meno Ne­omilos­tená, pre­tože už viac nebudem mať súcit s domom Iz­raela — veľmi sa mi protivia.

Bible21

6 Go­mer pak poča­la znovu a po­ro­di­la dce­ru. Hos­po­din Ozeášovi ře­kl: „­Dej jí jméno Lo-ru­cha­ma, Ne­mi­lovaná. Už se to­tiž nad do­mem Iz­rae­le ne­smi­lu­ji; víckrát už jim ne­odpustím.

Bible21Ozeáš1,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček