Bible21Numeri6,5

Numeri 6:5

Po ce­lou dobu jeho na­zír­ského sli­bu se jeho hlavy ne­do­tkne břitva. Dokud ne­vy­prší doba jeho od­dělení pro Hos­po­di­na, bude svatý; vla­sy na hlavě si ne­chá volně růst.


Verš v kontexte

4 Po ce­lou dobu svého za­svěcení ne­oku­sí nic po­cházejícího z vinné révy, od zrnka až po slupku. 5 Po ce­lou dobu jeho na­zír­ského sli­bu se jeho hlavy ne­do­tkne břitva. Dokud ne­vy­prší doba jeho od­dělení pro Hos­po­di­na, bude svatý; vla­sy na hlavě si ne­chá volně růst. 6 Po všech­ny dny svého za­svěcení Hos­po­di­nu se ne­při­blíží k mrt­vé­mu.

späť na Numeri, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 Po všet­ky dni sľubu jeho nazarej­stva ne­prej­de brit­va po jeho hlave. Do­kiaľ sa ne­vy­pl­nia dni, na ktoré sa od­delil pre Hos­podina, svätým bude; nechá voľne rásť vlasy svojej hlavy.

Evanjelický

5 Po celý čas jeho nazirej­ského sľubu nech ne­prej­de brit­va po jeho hlave. Kým sa ne­skončia dni, na ktoré sa za­svätil Hos­podinovi, nech je svätý, nech si dá voľne rásť vlasy na hlave.

Ekumenický

5 Po celý čas nazirej­ského sľubu sa brit­va nedot­kne jeho hlavy. Kým sa ne­skončia dni jeho za­svätenia Hos­podinovi, nech je svätý a nech si necháva voľne rásť vlasy na hlave.

Bible21

5 Po ce­lou dobu jeho na­zír­ského sli­bu se jeho hlavy ne­do­tkne břitva. Dokud ne­vy­prší doba jeho od­dělení pro Hos­po­di­na, bude svatý; vla­sy na hlavě si ne­chá volně růst.

Bible21Numeri6,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček