Bible21Numeri36,3

Numeri 36:3

Vdají-li se však za něko­ho z jiných iz­rael­ských kmenů, pak je­jich dě­dictví ubu­de z dě­dictví našich ot­ců a bude při­dáno k dě­dictví kmene, do něhož se vdají. Tak by z naše­ho dě­dičného losu ubylo.


Verš v kontexte

2 Řek­li: „Hos­po­din naše­mu pánu přikázal, aby synům Iz­rae­le roz­dě­lil zemi lo­sem na dě­dičné podíly. Naše­mu pánu bylo rovněž od Hos­po­di­na přikázáno, aby dě­dictví naše­ho bra­t­ra Ce­lo­f­cha­da při­dě­lil jeho dcerám. 3 Vdají-li se však za něko­ho z jiných iz­rael­ských kmenů, pak je­jich dě­dictví ubu­de z dě­dictví našich ot­ců a bude při­dáno k dě­dictví kmene, do něhož se vdají. Tak by z naše­ho dě­dičného losu ubylo. 4 Dokon­ce i když synům Iz­rae­le na­stane mi­lostivé léto, dě­dictví těch­to dcer setrvá v kmeni, do něhož se vdají. Tak by je­jich dě­dictví ubylo z dě­dictví naše­ho ot­cov­ského kmene.“

späť na Numeri, 36

Príbuzné preklady Roháček

3 A keby sa stalo, že by sa vy­daly za nie­ktorého zo synov iných pokolení synov Iz­raelových, vtedy bude odňaté ich dedičs­tvo od dedičs­tva našich ot­cov a bude pri­dané k dedičs­tvu po­kolenia, do ktorého by sa vy­daly, a bude odňaté od podielu nášho dedičs­tva, ktorý sa nám do­stal losom.

Evanjelický

3 Ak sa však vy­dajú za nie­koho z prís­lušníkov iných kmeňov Iz­rael­cov, vtedy bude vy­ňaté ich vlast­níc­tvo z dedičného vlast­níc­tva našich ot­cov a bude pri­pojené k vlast­níc­tvu kmeňa, ktorému budú pat­riť, t. j. z vlast­níc­tva pri­deleného nám lósom to bude odňaté.

Ekumenický

3 Ak by sa však stali manžel­kami nie­ktorého z príslušníkov iných iz­rael­ských kmeňov, naše ot­cov­ské dedičs­tvo by sa zmenšilo o ich dedičs­tvo a pri­pojilo by sa k dedičstvu toho po­kolenia, ku ktorému by pat­rili. Tak­to by nám ubud­lo z vlastníctva, ktoré nám bolo lósom pri­delené.

Bible21

3 Vdají-li se však za něko­ho z jiných iz­rael­ských kmenů, pak je­jich dě­dictví ubu­de z dě­dictví našich ot­ců a bude při­dáno k dě­dictví kmene, do něhož se vdají. Tak by z naše­ho dě­dičného losu ubylo.

Bible21Numeri36,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček