Bible21Numeri3,43

Numeri 3:43

Všech prvo­ro­zených starších jedno­ho měsíce bylo na jmenném se­z­na­mu 22 273.


Verš v kontexte

42 Mo­jžíš tedy pod­le Hos­po­di­nova příka­zu sečetl všech­ny prvo­ro­zené syny Iz­rae­le. 43 Všech prvo­ro­zených starších jedno­ho měsíce bylo na jmenném se­z­na­mu 22 273. 44 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi:

späť na Numeri, 3

Príbuzné preklady Roháček

43 A bolo všet­kých pr­vorodených mužs­kého po­hlavia v počte mien vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še, ich spočítaných, dvad­saťd­va tisíc dve­sto sedem­desiatt­ri.

Evanjelický

43 Počet mien všet­kých pr­vorodených mužov od jed­nomesačných vy­ššie pri ich spočítaní bol dvad­saťd­vatisíc dve­stosedem­desiatt­ri.

Ekumenický

43 Všet­kých pr­vorodených osôb mužs­kého rodu od jed­ného mesiaca a viac, ktorí sa do­stali do zo­znamu mien, bolo dvad­saťd­vatisíc­dve­stosedem­desiatt­ri.

Bible21

43 Všech prvo­ro­zených starších jedno­ho měsíce bylo na jmenném se­z­na­mu 22 273.

Bible21Numeri3,43

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček