Bible21Numeri22,6

Numeri 22:6

Pro­sím po­jď, pro­k­lej mi ten lid – je na mě moc silný. Snad jej pak zvládnu po­razit a vy­hnat ze země. Vím, že komu požeh­náš, je požeh­naný, a koho pro­k­le­ješ, je prokletý.“


Verš v kontexte

5 Vy­s­lal po­s­ly k Balaá­movi, synu Be­o­rovu, do Peto­ru ležícího na ře­ce Eufrat v jeho rodné ze­mi. Mě­li ho po­zvat tě­mi­to slovy: „Hle, nějaký lid vy­šel z Egyp­ta a už pokryl ce­lou zem. Usazuje se pří­mo pře­de mnou! 6 Pro­sím po­jď, pro­k­lej mi ten lid – je na mě moc silný. Snad jej pak zvládnu po­razit a vy­hnat ze země. Vím, že komu požeh­náš, je požeh­naný, a koho pro­k­le­ješ, je prokletý.“ 7 Moábští i mi­diánští stařeši­nové tedy ode­š­li s věš­te­ckou odměnou v rukách, a když přiš­li k Balaá­movi, vy­ří­di­li mu Balá­kova slova.

späť na Numeri, 22

Príbuzné preklady Roháček

6 Pre­to teraz, prosím, poď, pre­kľaj mi ten­to ľud, lebo je moc­nejší odo mňa. Snáď ho tak zmôžem; uderíme naň, a vy­ženiem ho zo zeme; lebo viem, že ten, koho ty požeh­náš, je požeh­naný, a komu za­zlorečíš, bude zlorečený.

Evanjelický

6 Teraz, prosím, poď, pre­kľaj mi ten­to ľud, lebo je moc­nejší ako ja. Azda po­tom ho budem môcť poraziť a vy­hnať z krajiny. Veď viem, že je požeh­naný, komu ty žeh­náš, a pre­kliaty, koho pre­kľaješ.

Ekumenický

6 Poď teda a pre mňa pre­kľaj ten­to ľud, lebo je moc­nejší než ja. Azda ho po­tom porazím a vy­ženiem z krajiny. Viem totiž, že koho požeh­náš, bude požeh­naný, a koho pre­kľaješ, bude pre­kliaty.

Bible21

6 Pro­sím po­jď, pro­k­lej mi ten lid – je na mě moc silný. Snad jej pak zvládnu po­razit a vy­hnat ze země. Vím, že komu požeh­náš, je požeh­naný, a koho pro­k­le­ješ, je prokletý.“

Bible21Numeri22,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček