Bible21Numeri22,17

Numeri 22:17

Chci tě za­hrnout ve­liký­mi po­cta­mi a udělám, coko­li mi řekneš. Po­jď, za­trať mi ten lid.‘“


Verš v kontexte

16 Když přiš­li k Balaá­movi, řek­li mu: „Tak praví Balák, syn Ciporův: ‚Pro­sím, ne­z­dráhej se ke mně při­jít. 17 Chci tě za­hrnout ve­liký­mi po­cta­mi a udělám, coko­li mi řekneš. Po­jď, za­trať mi ten lid.‘“ 18 Balaám však Balá­kovým služebníkům od­po­věděl: „I kdy­by mi Balák dával svůj dům plný stříb­ra a zla­ta, ne­mohl bych přestou­pit roz­kaz Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a udělat coko­li, ať malého či velkého.

späť na Numeri, 22

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo is­tot­ne ťa budem veľmi ctiť, a všet­ko, čo mi po­vieš, učiním. A tedy, prosím, poď, pre­kľaj mi ten­to ľud!

Evanjelický

17 Lebo ťa veľmi poc­tím a vy­konám všet­ko, čo mi po­vieš. Poď teda, pre­kľaj mi ten­to ľud!

Ekumenický

17 Pre­veľmi ťa poc­tím a urobím všet­ko, čo mi po­vieš. Poď, prosím, pre­kľaj ten­to ľud v môj pros­pech!

Bible21

17 Chci tě za­hrnout ve­liký­mi po­cta­mi a udělám, coko­li mi řekneš. Po­jď, za­trať mi ten lid.‘“

Bible21Numeri22,17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček