Bible21Numeri1,1

Numeri 1:1

Na Si­naj­ské pouš­ti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po je­jich od­cho­du z Egyp­ta, pro­mlu­vil Hos­po­din k Mo­jžíšovi ve Stanu setkávání:


Verš v kontexte

1 Na Si­naj­ské pouš­ti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po je­jich od­cho­du z Egyp­ta, pro­mlu­vil Hos­po­din k Mo­jžíšovi ve Stanu setkávání: 2 „Sečtě­te ce­lou iz­rael­s­kou obec pod­le je­jich rodů a ot­cov­ských do­mů; pořiď­te jmenný se­z­nam všech mužů. 3 Ty a Áron za­poč­tete do je­jich od­dílů všech­ny bo­je­s­chopné Iz­rael­ce od dvaceti let výše.

späť na Numeri, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stáne shromaždenia pr­vého dňa druhého mesiaca druhého roku po ich vy­j­dení z Egypt­skej zeme a riekol:

Evanjelický

1 Hos­podin hovoril Mojžišovi na Sinaj­skej púšti vo svätos­tán­ku, v pr­vý deň druhého mesiaca druhého roku po ich vy­j­dení z Egyp­ta:

Ekumenický

1 Pr­vý deň druhého mesiaca druhého roka po od­chode z Egypta na Sinaj­skej púšti v stane stretávania Hos­podin oslovil Mojžiša a po­vedal:

Bible21

1 Na Si­naj­ské pouš­ti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po je­jich od­cho­du z Egyp­ta, pro­mlu­vil Hos­po­din k Mo­jžíšovi ve Stanu setkávání:

Bible21Numeri1,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček