Bible21Nehemiáš6,7

Nehemiáš 6:7

Dokon­ce jsi us­tanovil pro­roky, aby o to­bě v Je­ruzalémě hlása­li: ‚Jud­sko má krále!‘ Král se o tom všem urči­tě do­zví, pro­to při­jď a po­radí­me se spolu.“


Verš v kontexte

6 V něm stálo: „Mezi náro­dy se pro­s­lýchá a Gešem to po­tvrzuje, že s Ži­dy plánuješ vzpou­ru. Pro­to stavíš ty hrad­by. Pod­le těch zpráv prý chceš být je­jich králem. 7 Dokon­ce jsi us­tanovil pro­roky, aby o to­bě v Je­ruzalémě hlása­li: ‚Jud­sko má krále!‘ Král se o tom všem urči­tě do­zví, pro­to při­jď a po­radí­me se spolu.“ 8 Vzkázal jsem mu to­to: „Nic z to­ho, o čem mluvíš, se ne­děje. Jen sis to vymyslel.“

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

7 A že si po­stavil aj prorokov, aby hlásali o tebe v Jeruzaleme a hovorili: Kráľ v Jud­sku! A tak teraz do­počuje sa kráľ takých vecí. Pre­to teraz poď a poradíme sa spolu.

Evanjelický

7 Ba aj prorokov si si vraj po­stavil, aby pre­volávali o tebe v Jeruzaleme: V Jud­sku je kráľ! Takú zvesť môžu oznámiť kráľovi. Poď teda, poradíme sa spolu!

Ekumenický

7 Vraj si ustanovil aj prorokov, aby v Jeruzaleme o tebe pre­volávali: Jud­sko má kráľa! Takú správu môžu oznámiť kráľovi. Poď teda, poradíme sa spolu!

Bible21

7 Dokon­ce jsi us­tanovil pro­roky, aby o to­bě v Je­ruzalémě hlása­li: ‚Jud­sko má krále!‘ Král se o tom všem urči­tě do­zví, pro­to při­jď a po­radí­me se spolu.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček