Bible21Nehemiáš6,6

Nehemiáš 6:6

V něm stálo: „Mezi náro­dy se pro­s­lýchá a Gešem to po­tvrzuje, že s Ži­dy plánuješ vzpou­ru. Pro­to stavíš ty hrad­by. Pod­le těch zpráv prý chceš být je­jich králem.


Verš v kontexte

5 Když mi Sanbalat po­sílal ta­kový vzkaz po­páté, jeho služebník měl s se­bou otevřený do­pis. 6 V něm stálo: „Mezi náro­dy se pro­s­lýchá a Gešem to po­tvrzuje, že s Ži­dy plánuješ vzpou­ru. Pro­to stavíš ty hrad­by. Pod­le těch zpráv prý chceš být je­jich králem. 7 Dokon­ce jsi us­tanovil pro­roky, aby o to­bě v Je­ruzalémě hlása­li: ‚Jud­sko má krále!‘ Král se o tom všem urči­tě do­zví, pro­to při­jď a po­radí­me se spolu.“

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 A bolo v ňom na­písané: Počuť medzi národami, a Gašmu tiež hovorí, že ty aj so Žid­mi za­mýšľate sa sprotiviť, a že preto staviaš múr a že ty ch­ceš byť ich kráľom podľa tých rečí.

Evanjelický

6 v ktorom bolo na­písané: Počuť medzi národ­mi - aj Gašmu to tvr­dí - že sa ty a Židia za­mýšľate vzbúriť, pre­to staviaš hrad­by, ty sa staneš ich kráľom, a podob­né veci.

Ekumenický

6 v ktorom bolo na­písané: Počuť medzi národ­mi — aj Gešem to tvr­dí —, že sa ty a Júdov­ci za­mýšľate vzbúriť, pre­to staviaš hrad­by. Podľa tých­to rečí sa chceš sám stať ich kráľom.

Bible21

6 V něm stálo: „Mezi náro­dy se pro­s­lýchá a Gešem to po­tvrzuje, že s Ži­dy plánuješ vzpou­ru. Pro­to stavíš ty hrad­by. Pod­le těch zpráv prý chceš být je­jich králem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček