Bible21Nehemiáš6,5

Nehemiáš 6:5

Když mi Sanbalat po­sílal ta­kový vzkaz po­páté, jeho služebník měl s se­bou otevřený do­pis.


Verš v kontexte

4 Podobné vzka­zy mi po­síla­li čtyřikrát a já jsem jim podobně od­po­vídal. 5 Když mi Sanbalat po­sílal ta­kový vzkaz po­páté, jeho služebník měl s se­bou otevřený do­pis. 6 V něm stálo: „Mezi náro­dy se pro­s­lýchá a Gešem to po­tvrzuje, že s Ži­dy plánuješ vzpou­ru. Pro­to stavíš ty hrad­by. Pod­le těch zpráv prý chceš být je­jich králem.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 Po­tom po­slal ku mne San­bal­lat po piate s tým is­tým od­kazom svoj­ho sluhu, ktorý mal v ruke ot­vorený list.

Evanjelický

5 Po­tom ešte San­bal­lat po­slal ku mne podob­ne po piaty raz svoj­ho sluhu. Ten mal v ruke ot­vorený list,

Ekumenický

5 San­bal­lat podob­ne po­slal ku mne svoj­ho sluhu aj piaty raz. Ten mal v ruke ot­vorený list,

Bible21

5 Když mi Sanbalat po­sílal ta­kový vzkaz po­páté, jeho služebník měl s se­bou otevřený do­pis.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček