Bible21Nehemiáš6,4

Nehemiáš 6:4

Podobné vzka­zy mi po­síla­li čtyřikrát a já jsem jim podobně od­po­vídal.


Verš v kontexte

3 Vy­s­lal jsem k nim po­s­ly s od­po­vědí: „Pracu­ji na ve­likém díle. Ne­mo­hu se uvolnit. Pro­č bych měl to dílo zpoz­dit, když bych ho opustil a sešel k vám?“ 4 Podobné vzka­zy mi po­síla­li čtyřikrát a já jsem jim podobně od­po­vídal. 5 Když mi Sanbalat po­sílal ta­kový vzkaz po­páté, jeho služebník měl s se­bou otevřený do­pis.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 A štyrik­rát po­slali ku mne s tým is­tým od­kazom. A ja som im tiež od­povedal to is­té.

Evanjelický

4 Po­tom ku mne po­slali podob­ným spôsobom štyri razy, ale ja som im podob­ne od­povedal.

Ekumenický

4 Podob­ným spôsobom mi po­slali od­kaz štyri razy, no ja som im od­povedal rov­nako.

Bible21

4 Podobné vzka­zy mi po­síla­li čtyřikrát a já jsem jim podobně od­po­vídal.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček