Bible21Nehemiáš6,2

Nehemiáš 6:2

teh­dy mi Sanbalat s Geše­mem po­sla­li vzkaz: „Po­jď, setká­me se v něk­teré ves­nici na pláni Ono.“ Za­mýš­le­li mi to­tiž pro­vést něco zlého.


Verš v kontexte

1 Když se Sanbalat, To­biáš, Arab Gešem a ostatní naši ne­přá­te­lé do­zvědě­li, že jsme do­stavě­li hrad­by a že v nich ne­zůsta­la je­diná trh­li­na (ačko­li tou do­bou jsem ještě brá­ny ne­o­sa­dil vra­ty), 2 teh­dy mi Sanbalat s Geše­mem po­sla­li vzkaz: „Po­jď, setká­me se v něk­teré ves­nici na pláni Ono.“ Za­mýš­le­li mi to­tiž pro­vést něco zlého. 3 Vy­s­lal jsem k nim po­s­ly s od­po­vědí: „Pracu­ji na ve­likém díle. Ne­mo­hu se uvolnit. Pro­č bych měl to dílo zpoz­dit, když bych ho opustil a sešel k vám?“

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 tedy stalo sa, že po­slal ku mne San­bal­lat a Gešem, a riek­li: Prij­di, a sídime sa spolu vo vsiach na rovine Onó-ve. Ale oni za­mýšľali urobiť mi zlé.

Evanjelický

2 San­bal­lat a Gešem mi po­slali od­kaz: Poď, poraďme sa spolu v nie­ktorej dedine v údolí Ónó. Oni mi však za­mýšľali urobiť niečo zlé.

Ekumenický

2 San­bal­lat a Gešem mi od­kázali: Poď, poraďme sa spolu v niektorej dedine na rovine Óno. Za­mýšľali mi však urobiť niečo zlé.

Bible21

2 teh­dy mi Sanbalat s Geše­mem po­sla­li vzkaz: „Po­jď, setká­me se v něk­teré ves­nici na pláni Ono.“ Za­mýš­le­li mi to­tiž pro­vést něco zlého.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček