Bible21Nehemiáš6,19

Nehemiáš 6:19

Vy­chvalova­li ho pře­de mnou a donáše­li mu na mě. To­biáš pak psal do­pi­sy, aby mě za­strašil.


Verš v kontexte

17 Mezi jud­s­kou šlech­tou a To­biášem ce­lou tu dobu od­cháze­lo a při­cháze­lo množství do­pisů. 18 Mno­zí v Jud­s­ku s ním byli spo­jeni přísahou, pro­tože byl zetěm Še­kaniáše, syna Arachova, a jeho syn Jo­chanan si vzal dce­ru Mešula­ma, syna Be­re­chiášova. 19 Vy­chvalova­li ho pře­de mnou a donáše­li mu na mě. To­biáš pak psal do­pi­sy, aby mě za­strašil.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

19 Aj všeličo dob­ré hovorili predo mnou o ňom, a zase moje slová vy­nášali jemu. Lis­ty po­sielal Tobiáš na­to, aby ma strašil.

Evanjelický

19 Aj o jeho dob­rých vlast­nos­tiach hovorili predo mnou a moje slová donášali jemu; Tóbija po­sielal lis­ty, aby ma za­strašoval.

Ekumenický

19 Aj o jeho dob­rých vlast­nos­tiach hovorili predo mnou a moje slová donášali jemu. Tóbija po­sielal lis­ty, aby ma za­strašoval.

Bible21

19 Vy­chvalova­li ho pře­de mnou a donáše­li mu na mě. To­biáš pak psal do­pi­sy, aby mě za­strašil.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček