Bible21Nehemiáš6,18

Nehemiáš 6:18

Mno­zí v Jud­s­ku s ním byli spo­jeni přísahou, pro­tože byl zetěm Še­kaniáše, syna Arachova, a jeho syn Jo­chanan si vzal dce­ru Mešula­ma, syna Be­re­chiášova.


Verš v kontexte

17 Mezi jud­s­kou šlech­tou a To­biášem ce­lou tu dobu od­cháze­lo a při­cháze­lo množství do­pisů. 18 Mno­zí v Jud­s­ku s ním byli spo­jeni přísahou, pro­tože byl zetěm Še­kaniáše, syna Arachova, a jeho syn Jo­chanan si vzal dce­ru Mešula­ma, syna Be­re­chiášova. 19 Vy­chvalova­li ho pře­de mnou a donáše­li mu na mě. To­biáš pak psal do­pi­sy, aby mě za­strašil.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

18 Pre­tože v Jud­sku bolo mnoho tých, ktorí sa boli s ním sprisahali, pre­tože bol zaťom Šechaniáša, syna Arachov­ho. A jeho syn Jehochanán si vzal dcéru Mešul­lama, syna Berechiášov­ho, za ženu.

Evanjelický

18 Lebo mnohí v Jud­sku boli s ním spojení prísahou; bol zaťom Šechan­ju, syna Árachov­ho, a jeho syn Jóchánán si vzal dcéru Mešul­láma, syna Berech­jov­ho.

Ekumenický

18 Veď mnohí v Judsku s ním boli spojení prísahou. Bol zaťom Šekan­ju, Árachov­ho syna, a jeho syn Jehóchanan si vzal dcéru Mešul­láma, Berek­jov­ho syna.

Bible21

18 Mno­zí v Jud­s­ku s ním byli spo­jeni přísahou, pro­tože byl zetěm Še­kaniáše, syna Arachova, a jeho syn Jo­chanan si vzal dce­ru Mešula­ma, syna Be­re­chiášova.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček